"Biblioteka jest wielka
przez swą gościnność,

a nie przez swe rozmiary."

Rabindranath Tagore