Biblioteko publiczna
liczba twych zalet tak liczna,

że nikt, kto roztropny,
nie powie żeś zbyteczna.